Phoenixsoft Corporation : บริษัท ฟินิกซ์ซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พัฒนาระบบ ออกแบบเว็บไซต์ - Website_maintenance Pages

บริการดูแลเว็บไซต์ ( Website Maintenance )

บริการ ดูแลเว็บไซต์ แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ ( Website Maintenance ) ทำให้เว็บ ของลูกค้า มีความเคลื่อนไหว ทันต่อ เหตุการณ์ต่างๆ ตอบสนองแก่้ผู้้เยี่ยมชมเว็บไซต์ รู้สึกว่าเว็บไซต์หรือบริษัทของลูกค้ามีความเคลื่อนไหว ไม่หยุดนิ่ง น่าสนใจ เราจะดูแล อัพเดทข้อมูลต่างๆ เว็บไซต์ของลูกค้า ตามความต้องการ ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายปี บางครั้ง หรือตามตกลง คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่จำเป็น ต้องจ้างพนักงานประจำ สามารถตกลงกันได้ ตามความจำเป็นของแต่ละเว็บไซต์

" ให้เราดูแลเว็บไซต์แทนคุณ " ด้วยทีมงานเว็บมาสเตอร์ (Web Master) ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน บริการเป็นกันเอง รวดเร็ว ไว้วางใจได้ น่าเชื่อถือ สะดวกสบาย การจัดส่งข้อมูลเพื่ออัพเดทผ่านทาง E-Mail หรือตามตกลง มั่นใจด้วยบริษัท องค์กร มูลนิธิ หน่วยงานราชการ ไว้วางใจใช้บริการ << ตัวอย่างผลงาน >>

บริการของเราครอบคลุม

 • อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ข้อความ / เนื้อหา / สำเนา ในหน้าเว็บที่มีอยู่
 • อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง รูปภาพ ในหน้าเว็บ (ภาพที่จัดโดยลูกค้า)
 • อัพเดท แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ / บริการ / โปรโมชัน (ชื่อ คำอธิบาย ฯลฯ )
 • แสดงหน้าแรก(intro page) ในเทศกาลสำคัญ เช่น วันปีใหม่, วันแม่, วันพ่อ, วันเข้าพรรษา ฯ
 • ดูแลเว็บไซต์ตามที่ลูกค้าต้องการ ให้ทันกับความต้องการของลูกค้า
 • ดูแลปรับปรุงเว็บไซต์ตามหลัก SEO เพื่อช่วยดึงคนเข้าเว็บไซต์ให้มากขึ้น

อัตราค่าบริการ อัพเดทเว็บไซต์

อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

 • ความถี่ของการอัพเดทข้อมูล สามารถทำสัญญาอัพเดทเป็นรายเดือนได้
 • ปริมาณของข้อมูลที่อัพเดท ตามหน่วยมาตรฐาน (แก้ไข 1 หน้า คือ 1 หน้า A4 ซึ่งสามารถตกแต่งภาพได้ 5 ภาพ หากเกินกำหนดอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )
 • หากแต่ละหน้ามีการอัพเดท เล็กๆ น้อยๆ เช่น แก้ไข หน้าละ 2 บรรทัด แก้จำนวน 5 หน้า ทางเราก็นับให้เหมือนแก้ไขแค่ 1 หน้า A4 เท่านั้น ทั้งนี้ ตามแต่จะตกลงกัน


หมายเหตุ อัตราค่าบริการต่างๆ ขึ้นอยู่กับปริมาณและความถี่ที่ต้องการปรับปรุง บริการนี้จะอัพเดทเปลี่ยนแปลงเฉพาะหน้าเว็บเพจเดิมที่มีอยู่ ไม่รวมการ Redesign แต่อย่างใด อัตราค่าบริการรายปีไม่รวมค่าจัดพิมพ์ข้อมูล คิดเนื้อหา content ต่างๆ และรีทัชตกแต่งภาพ กรณีจำเป็นต้องมีการจัดพิมพ์ข้อมูล คิดเนื้อหาต่างๆ เพิ่มเติม จะคิดอัตราค่าบริการตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระค่าบริการ :

 • อัพเดท แก้ไขเว็บไซต์ ต่อครั้ง กรณีจำนวนเงินต่ำกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท ชำระล่วงหน้าครั้งเดียว ก่อนแก้ไขเว็บ
 • กรณีจำนวนเงินมากกว่า 2,000 บาท แบ่งชำระ 2 ครั้ง
  • เมื่อตกลงรับงานเรียบร้อย ก่อนดำเนินการแก้ไข ชำระ 50%
  • เมื่องานเสร็จสิ้น ชำระส่วนที่เหลือ 50%
 • กรณีดูแลรายเดือน ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการทุกๆ ต้นเดือน

เงื่อนไขการบริการ :

 • บริการนี้ไม่รวมการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมโครงสร้างเว็บไซต์
 • ข้อมูล 1 หน้า หมายถึงการปริ้นท์เอาท์ 1 หน้าเว็บ เป็นกระดาษเท่ากับ 1 หน้า A4
 • ข้อมูล 1 หน้า มีรูปภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพ หรือกรณีป็นภาพทั้งหมด สามารถแก้ไขได้ 15 ภาพ
 • ลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลในการอัพเดทให้กับ contentbiz ตามตกลงกัน
 • กรณีลูกค้าไม่ได้ส่งข้อมูลให้ตามตกลง ถือว่าสละสิทธิ์ในการอัพเดทครั้งนั้นๆ
 • การจัดส่งข้อมูลเพื่ออัพเดทผ่านทาง E-Mail หรือตามตกลง